บริษัท คินริว ซัพพลายเออร์ จำกัด

KOMORI L526 Year : 2001

Model : KOMORI L526
Year : 2001
SPEC : SEMI APC, PQC, COCKING, KOMORI MATIC
PAPER SIZE & IMPRESSION PRESET